Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της στη δεύτερη (2η) τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά το άρθρο 13 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα που βρίσκεται στο σημείο «Συνάντηση» της Χώρας Σάμου, την 28/2/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Αποχώρηση και διαγραφή μέλους από το συνεταιρισμό.
  3. Αποδοχή και έγκριση εγγραφής ή απόρριψη και διαγραφή των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.
  4. Τροποποίηση του καταστατικού του συνεταιρισμού και σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και την υπ’ αριθμ. 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υπουργική Απόφαση.
  5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων για το έτος 2017.
  6. Έγκριση Απολογισμού Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και έγκριση Ισολογισμού έτους 2016.

 

 

Μary