ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» δηµιουργήθηκε από οκτώ γυναίκες, εργαζόµενες και άνεργες, αδελφές, φίλες, µανάδες, προερχόµενες από διάφορες κάστες, τάξεις, τόπους και πολιτισµούς, οι οποίες στην αναζήτηση της Αλήθειας µέσα από την παρατήρηση, τη µελέτη και την καταγραφή των κοινωνικών – πολιτικών – οικονοµικών δοµών κατά την πορεία της ζωής µας, συναντηθήκαµε, επικοινωνήσαµε, ισορροπήσαµε, ζυγιάσαµε, πατήσαµε και έπειτα καταλήξαµε σε ένα κοινό συµπέρασµα:

Η Αλήθεια έρχεται από το µέλλον,
Η Μάθηση βρίσκεται στο παρόν,
Η Γνώση πηγάζει από το παρελθόν.

Παραµερίζοντας τις διαφορές µας και το µικρόκοσµό µας αποδεχθήκαµε ότι:

Η Αλήθεια είναι τα Παιδιά,
Η Μάθηση είναι οι Νοήµονες,
Η Γνώση είναι οι Σοφοί Γέροντες.