ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Δρόμοι που οδηγούν στο Ρεαλισμό της Ουτοπίας

Όλα τα μέλη της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” αποφασίσαμε ότι σε καιρό Παγκόσμιας Κρίσης Αξιών επιβάλλεται τα λόγια μας να τα κάνουμε πράξη, να αναλάβουμε την ευθύνη μας, να ενωθούμε, να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε πειραματικές – πιλοτικές καινοτόμες κοινωνικές δράσεις για την επίτευξη του κοινωνικού μας στόχου, που είναι η Κοινωνική Μέριμνα και Αρωγή σε τομείς παιδείας, δημιουργίας, τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών που έρχονται από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών γερόντων που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν, προκειμένου να δημιουργηθούν ισορροπημένες - βιώσιμες, ζυγιασμένες - αναπτυσσόμενες, σταθερές - αλληλέγγυες κοινωνικές δομές, δομώντας το πέρασμα που οδηγεί στο ρεαλισμό της ουτοπίας, μέσω της πνευματικής καλλιέργειας, της ανάπτυξης της ηθικής και της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εξέλιξης των “Αξιών” της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας, του σεβασμού, της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και των αρχών της δημοκρατίας, της ισοπολιτείας, της ισότητας, της ισηγορίας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας.