Συμμετοχή στην Κ.Αλ.Ο. ATHENS EXPO ’18

H ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συμμετέχει στη 2η ΈκθέσηΚοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) 2018.

Μary