Το περίπτερο της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

στην 1η Έκθεση ΚΑΛΟ ATHENS EXPO ’17  (1-3/11/2017)

Τίτλος εκθέματος: “Η εξέλιξη του χρόνου στις γειτονιές του κόσμου”

                        

            

                 

Ευχαριστούμε όλα τα άτομα, τα πρόσωπα, τις υπάρξεις, τους ανθρώπους που στήριξαν!!!

 

 

Παρουσίαση μέρους του project της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.