Στήριξη της Φορολογικής Ευσυνειδησίας στο αμίμητο φαινόμενο του Μαύρου Χρήματος

Ψήφισμα στο AVAAZ.org (Ψηφίσματα πολιτών) για τη νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής κάνναβης, και τη φορολογική ευσυνειδησία στο αμίμητο φαινόμενο του Μαύρου Χρήματος.

(Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.epicurus.social/φορολογική-ευσυνειδησία )

Αυτό το ζήτημα σημαίνει πολλά για εμάς  και προσπαθούμε  να μαζέψουμε  5,000 υπογραφές. Ελπίζουμε στη στήριξη  σας.

Για να στηρίξετε αυτό το ζήτημα μπορείτε να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Φορολογική ευσυνειδησία στο αμίμητο φαινόμενο του μαύρου χρήματος

Μary