Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί τα μέλη της στην όγδοη (8η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας επί της οδού Δεριγνύ, αρ. 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 22/2/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή/και ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, skype κλπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής και στήριξη αυτής.
  2. Αποχώρηση και διαγραφή μελών.
  3. Αποδοχή και έγκριση εγγραφής ή απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.
  4. Έγκριση του Απολογισμού 2020.
  5. Έγκριση του Προγραμματισμού 2021.
  6. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 2020.

Μary