Πρόσκληση 53ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην πεντηκοστή τρίτη (53η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στην έδρα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επί της οδού Δεριγνύ 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 17/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ «Στα βήματα του Πυθαγόρα».
  2. Συμμετοχή και ομιλία στην ημερίδα «Η Σάμος γνωρίζει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Κ.Αλ.Ο.».
  3. Συμμετοχή στην έκθεση “VeggieWorldHamburg 2023” στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 και πρόσκληση εθελοντών.

Μary