Πρόσκληση 48ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

“ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τεσσαρακοστή όγδοη (48η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στο υποκατάστημα 1 της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επί της ΕΟ Πυθαγορείου – Χώρας, ΤΚ 83103, Σάμος, στις 10/4/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση εγκεκριμένης πρότασης χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Φορέων Κ.Αλ.Ο. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
  2. Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών φύλαξης και αποθήκευσης εμπορευμάτων.

Μary