Πρόσκληση 46ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τεσσαρακοστή έκτη (46η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στην έδρα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επί της οδού Δεριγνύ 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 16/10/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.
  2. Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης εθελοντισμού.
  3. Δημιουργία νέων ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξη αυτών.
  4. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και αποθήκευσης προϊόντων και εμπορευμάτων.
  5. Διεξαγωγή της 10ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..

Μary