Πρόσκληση 36ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή έκτη (36η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί εκτάκτως στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο” (θέση Συνάντηση, Χώρα, Σάμος, ΤΚ83103), στις 23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμμετοχή στην 1η Διεθνή Έκθεση Κάνναβης στην Ελλάδα “ATHENS CANNABIS EXPO”, που διεξάγεται για τρίτη χρονιά στην Αθήνα, στις 10-11-12 Ιανουάριου 2020, στο Στάδιο TAE KWON DO του Παλαιού Φαλήρου και πρόσκληση εθελοντών για την υποστήριξη της συμμετοχής και την παρουσίαση νέων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

  2. Δημιουργία νέων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ. και συνεργασία με παρασκευαστήριο – συσκευαστήριο βιολογικών προϊόντων.

  3. Διεξαγωγή παρουσίασης προϊόντων στο υποκατάστημα Χώρας Σάμου της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..

  4. Αποχώρηση μέλους από την ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..

  5. Διεξαγωγή της 6ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..

Μary