Πρόσκληση 26ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην εικοστή έκτη (26η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., την 19/9/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ή μη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.

  2. Διαγραφή μελών.

  3. Λήξη συνεργασίας με εθελοντή.

  4. Κλήρωση ενός χειροποίητου κιούρτου.

  5. Διεξαγωγή θεματικών εκδηλώσεων, δρώμενων, σεμιναρίων και συνελεύσεων παιδιών, νοημόνων, σοφών γερόντων και πρόσκληση εθελοντών.

  6. Ανάπτυξη συνεργασιών για τη στήριξη ατόμων ανηκόντων σε ευπαθείς και ασθενέστερες πολιτικά – οικονομικά – κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.

  7. Αιτήσεις παραχώρησης κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και προσφοράς υπηρεσιών.

Μary