Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

 Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της στην ενδέκατη (11η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας επί της οδού Δεριγνύ, αρ. 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή/και ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, skype κλπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης εγγραφής νέου μέλους.
  2. Συμμετοχή στη Δυναμική Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο..

Μary