Πρόσκληση 10ης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

 Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί τα μέλη της στη δέκατη (10η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας επί της οδού Δεριγνύ, αρ. 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 26/2/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή/και ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, skype κλπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης εγγραφής νέου μέλους.
  2. Αποχώρηση μέλους.
  3. Έγκριση του Απολογισμού 2021.
  4. Έγκριση του Προγραμματισμού 2022.
  5. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2021.

Μary