Πρόσκληση στη 16η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη έκτη (16η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν της έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από την απόφαση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής κατά τη δέκατη πέμπτη (15η) τακτική συνεδρίαση αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού (Σπάρτης 21, Άλιμος), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Μετακίνηση εργαζόμενης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
  2. Στήριξη Επικούρειων Ατόμων – Προσώπων – Υπάρξεων – Ανθρώπων Απροσάρμοστων – Ιδιόρρυθμων – Παράξενων.

Μary