Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

 Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της στην έβδομη (7η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα που βρίσκεται επί της Επαρχιακής Οδού Πυθαγορείου – Χώρας, ΤΚ 83103, Σάμος, στις 30/5/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, skype κλπ.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή και έγκριση εγγραφής ή απόρριψη αίτησης εγγραφής νέου μέλους στην Κοιν.Σ.Επ..

Μary