Πρόσκληση εθελοντών 9/8-24/8/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μary