ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”, με διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”, Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000009203010, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159732301000, ΑΦΜ 997099123, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, είναι Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), Πιστοποιημένο Μέλος του Μητρώου Φορέων Κ.Αλ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 όπως ισχύει.

Παρατηρήστε εδώ το εγκεκριμένο καταστατικό μας!

Παρατηρήστε εδώ το νόμο 4430/2016.

 

Μary