Αυθόρμητη διεξαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΚΕΨΗΣ – ΕΚΦΡΑΣΗΣ – ΔΡΑΣΗΣ

από

Άτομα – Πρόσωπα – Υπάρξεις – Ανθρώπους

Illustration by http://hddfhm.com/images/free-prehistoric-clipart-13.gif