ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Σας παρουσιάζουμε το πειραματικό προϊόν εμπιστοσύνης με την ονομασία “Επικούρειο Φίλτρο”!

Η συνολική αξία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων φόρων, ανέρχεται στα εκατόν ένα ευρώ (101€) και απευθύνεται μόνο σε ενήλικα άτομα.

Αγοράζοντας ένα “Επικούρειο Φίλτρο”:
περιορίζετε τις χρηματικές ανταλλαγές,
στηρίζετε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό,
απολαμβάνετε έκπτωση σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,
περιορίζετε τη μετάδοση μικροβίων και ιών, διότι καθαρίζεται με αντισηπτικό.

Μελετήστε εδώ το ενημερωτικό κείμενο με την παρουσίαση του πειραματικού προϊόντος εμπιστοσύνης “Επικούρειο Φίλτρο” .

Μary