Πειραματική Διεξαγωγή συνελεύσεων νέων

Κατόπιν αιτημάτων, για τη στήριξη των παιδιών και την προστασία τους ως μεμονωμένες οντότητες, ξεκίνησε πειραματικά η πρώτη συνέλευση στις 27/8/2018 στο “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο” που βρίσκεται στη Χώρα Σάμου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και να μελετήσετε εδώ!

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε, μελετήστε την πρόσκληση και υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτημα συμμετοχής στο info@epicurus.social, το οποίο θα εγκριθεί ή απορριφθεί στην επόμενη από την ημερομηνία υποβολής συνέλευση, κοινοποιώντας σας εν συνεχεία την απόφαση.

Στις περιπτώσεις παιδιών κάτω των 18 ετών, τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη σε δημόσια υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση Συγκατάθεσης γονέα – κηδεμόνα.

Κατόπιν της έγκρισης συμμετοχής, θα μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλος της σελίδας της συνέλευσης, από την οποία θα ενημερώνεστε για τη διεξαγωγή τους, για τα θέματα που συζητούνται και τις προτάσεις υγιούς επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Η διαχείριση της σελίδας ανατίθεται σε όσους ορίζει η συνέλευση.

 

Με την υποβολή της αίτησης, αποδέχεστε την επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών σας στοιχείων από την ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και τους νόμιμα συνεργαζόμενους με αυτήν που συμμορφώνονται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

 

Μary