Συμμετοχή στην Έκθεση ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

“ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ”

15 – 18/5/2019

 

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση εθελοντών.

 

Μary