Πρόσκληση 6ης Γενικής Συνέλευσης των μελών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί τα μέλη της στην έκτη (6η) συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα που βρίσκεται στη Σάμο επί της Επαρχιακής Οδού Πυθαγορείου – Χώρας, ΤΚ 83103, στις 21/3/2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, skype κλπ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή και έγκριση εγγραφής ή απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών στην Κοιν.Σ.Επ. και αποχώρηση μέλους.

  2. Αλλαγή έδρας, διορθώσεις, εμπλουτισμός και τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..

  3. Έγκριση Απολογισμού Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και έγκριση Ετήσιου Ισολογισμού έτους 2019.

  4. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων για το έτος 2020.

Μary