Πρόσκληση 43ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τεσσαρακοστή τρίτη (43η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί εκτάκτως στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επί της ΕΟ Πυθαγορείου – Χώρας, ΤΚ 13803, Σάμος, στις 25/4/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Μίσθωση χώρων φιλοξενίας μελών και εθελοντών στο πλαίσιο της ανταλλακτικής οικονομίας.
  2. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και κήπων σε όλους τους χώρους της Κοιν.Σ.Επ. και παροχή υπηρεσιών.

 

Μary