Πρόσκληση 25ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην εικοστή πέμπτη (25η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., την 12/9/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αίτηση συμμετοχής σε πρόσκληση χρηματοδότησης “Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”.

Μary