Πρόσκληση 24ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί εκτάκτως τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην εικοστή τέταρτη (24η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., την 6/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρόταση αξιοποίησης ακινήτου του ΕΦΚΑ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
  2. Αξιοποίηση χώρου ως υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και πρόσκληση εθελοντών.
  3. Διόρθωση και συμπλήρωση του τρίτου (3ου) θέματος της υπ’ αριθμ. 20/11.11.2017 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής.

Μary