Πρόσκληση στη 19η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη δέκατη ένατη (19η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του συνεταιρισμού «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο» που βρίσκεται στο σημείο «Συνάντηση» της Χώρας Σάμου, την 29/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Διοικούσας Επιτροπής και εκπροσώπησης της Κοιν.Σ.Επ.
  2. Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια.
  3. Υλοποίηση κοινωνικής δράσης και πρόσκληση εθελοντών.

Μary