Πρόσκληση στην 21η Συνδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ και με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην εικοστή πρώτη (21η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού (Σπάρτης 21, Άλιμος), την 20/01/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διεξαγωγή ετήσιας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  2. Αξιοποίηση αγροτεμαχίων για καλλιέργεια φυτικών προϊόντων και πρόσκληση εθελοντών.
  3. Δημιουργία διαφημιστικών προβολών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..
  4. Διοργάνωση και διεξαγωγή θεατρικής παράστασης και πρόσκληση εθελοντών.
  5. Διοργάνωση και διεξαγωγή θεματικής συναυλίας και πρόσκληση εθελοντών.
  6. Επέκταση δραστηριοτήτων υποκαταστήματος και αναζήτηση χώρων για εμπόριο προϊόντων.

Μary